Privacy statement

Corneel gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Corneel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Corneel sluit met derden (als website hosting (Eagerly), ticketprovider (Stager), kassasysteem (Twelve) die gegevens verwerken een verwerkersovereenkomst.

Corneel kan persoonsgegevens over u verwerken, om één of meer van de volgende redenen:

· U maakt gebruik van diensten van Corneel

· U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten

· U heeft zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website, een papieren formulier of op een andere wijze aan ons verstrekt

· U heeft toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken c.q. gebruiken

· U levert diensten aan Corneel

Om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en om afspraken met u na te kunnen komen verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van te voren uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Als u de gegevens die wij over u hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres. Corneel bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

U kunt te allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Daarin gaan wij uitgebreid in op de gegevensverwerking en de grondslagen waarop wij verwerking van persoonsgegevens baseren.

Op het moment dat er substantiële wijzigingen plaatsvinden kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij zullen dit dan duidelijk vermelden op de website. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

Voor vragen of informatie neemt u contact op met de functionaris gegevensverwerking via info@corneel.nl