wo 10 jun - 2020 woensdag 10 juni 2020

Jouw bezoek aan Corneel na 1 juni

De vlag mag uit: we mogen weer open! Na meer dan drie maanden gesloten te zijn, staan wij te popelen om jullie weer te mogen ontvangen. In verband met de maatregelen omtrent COVID-19 werken wij met een strak schema, beperkte capaciteit en een ander protocol  dan gebruikelijk, waar ook aangepaste huisregels bij horen. Zo zorgen wij ervoor dat wij u op een zo hygiënisch mogelijke manier kunnen verwelkomen.

Wat betekent dat voor jouw bezoek aan Corneel of De Kubus?

Voorafgaand aan het bezoek:

• Aankoop van het toegangsbewijs kan vooraf alleen online via de website van Corneel.

• Print het gekochte toegangsbewijs dat per e-mail is toegestuurd of download deze op de mobiele telefoon. Per mail ontvang je instructies over hoe de tickets gecontroleerd gaan worden.

Bij aankomst en tijdens het bezoek

• Blijf bij gezondheidsklachten thuis. Bij de ingang worden alleen personen zonder COVID-19 klachten of symptomen op basis van triage toegelaten. Dit geldt voor zowel bezoekers, personeel, vrijwilligers en artiesten. Een toegangsbewijs geeft dus geen garantie op toegang tot Corneel.

• Desinfecteer bij binnenkomst je handen.

• Volg aanwijzingen van het personeel van Corneel op en respecteer de routing aangegeven in het gebouw. Ter plaatse zal je worden geïnformeerd over het gebruik van de garderobe en of de jas mee in de zaal moet.

• Bewaar te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Bezoekers die tot hetzelfde huishouden behoren, kunnen in tweetallen naast elkaar verblijven.

• Was na het toiletbezoek grondig je handen. De sanitaire voorzieningen zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Hierover zal je ter plekke worden geïnformeerd. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.

• Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

• Zorg ervoor dat jouw gedrag niet leidt tot de verspreiding van speekseldruppels (denk aan het fluiten op de vingers). Als het podium vindt dat jouw gedrag niet passend is, zal je hierop worden geattendeerd en verzocht worden dit gedrag te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven, kan de toegang worden ontzegd. Schade die het podium lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

• Volg de richtlijnen van het RIVM.

 

meer nieuwsberichten