wo 27 jan - 2021 woensdag 27 januari 2021

Corneel wordt niet in ‘slaapstand’ gezet

De gemeenteraad van Lelystad staat niet toe dat poppodium Corneel per 1 april a.s. mogelijk in een ‘slaapstand’ wordt gezet. Het overgrote deel van de gemeenteraad steunde dinsdag 26 januari jl. een motie die dat moest voorkomen.

De mogelijkheid om Corneel in een slaapstand te zetten staat in het rapport Berenschot van Stichting de Kubus, FlevoMeer Bibliotheek en het Agora Theater waarin verschillende scenario’s zijn beschreven over de toekomst van Corneel en de culturele sector in de stad, dat in december jl. naar buiten kwam. Het rapport moest antwoord geven op de vraag van de raad om de culturele instellingen meer te laten samenwerken en moest voldoen aan de bezuinigingen van €100.000 in 2023 en €200.000 in 2024.

Raad kritisch over rapport
Tijdens één van de raadssessies besprak de raadscommissie het Berenschotrapport. In deze sessie heeft Alex van Zijl, directeur-bestuurder van Stichting de Kubus, -als woordvoerder van de gezamenlijke culturele instellingen- het Berenschotrapport mogen toelichten en ook vragen van raadsleden beantwoord. Veel fracties waren kritisch over de optie ‘slaapstand’.

PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en Jong Lelystad dienden later op de avond een motie in waarmee een slaapstand van Corneel moet worden voorkomen. Het voorstel werd met 29 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Mooi Lelystad en de PVV stemden als enige tegen.

Vanwege tijdgebrek kon de gemeenteraad niet in gesprek met wethouder Madelon van Noort.

Corneel blijft dus open, in ieder geval dit jaar. De subsidie voor 2021 is toegezegd, zodra het binnen de coronaregels mogelijk is zal Corneel weer activiteiten organiseren.

meer nieuwsberichten