Huisregels

Uitgaan in Lelystad? Dat kan bij Corneel! In Corneel zijn de in Nederland geldende wetten en normen van toepassing. Respect voor medebezoekers, Corneel-medewerkers en het gebouw is vereist. De bezoeker wordt geacht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de normen van fatsoen. De bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van (beveiligings)medewerkers van Corneel op te volgen.

Als de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze normen, de huisregels en/of instructies, kan de bezoeker (verdere) toegang tot Corneel worden ontzegd, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding. In Corneel zijn de Algemene Voorwaarden van de VNPF van toepassing.

De huisregels die standaard van toepassing zijn:

 • Houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op straat.
 • In Corneel is roken niet toegestaan, dit geldt ook voor e-sigaretten/vapen. Roken kan buiten, in de daarvoor aangewezen rookruimte.
 • Ter voorkoming van overlast voor de buurt is het niet toegestaan in en uit te lopen. Door het pand te verlaten vervalt het recht op entree voor betreffend evenement/concert tenzij opnieuw een ticket wordt aangeschaft.
 • Corneel is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan, kleding en/of andere eigendommen van bezoekers.
 • Het maken van professionele audio- en/of video-opnamen is zonder toestemming vooraf van de organisatie en/of de artiesten niet toegestaan. Voor pers-aanvragen: mail naar info@corneel.nl
 • Corneel behoudt zich het recht om te fotograferen en audiovisuele opnames te maken tijdens haar events. Indien u wenst niet gefotografeerd te worden of op beeld te komen, verzoeken we u vriendelijk dit kenbaar te maken bij de Corneel-medewerkers.
 • Reeds gekochte toegangskaarten (tenzij een evenement wordt verplaatst of geannuleerd) of consumptiemunten worden niet retour genomen.
 • De minimum leeftijd bij concerten is 14 jaar, bij dance activiteiten en andere nachtprogramma’s is de minimum leeftijd 16 jaar, tenzij anders vermeld. Bezoekers jonger dan 14 jaar hebben geen toegang tot concerten in Corneel, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+).
 • Bij binnentreden van het gebouw kan om identificatie gevraagd worden. Net als in het dagelijks leven is het verplicht om een identiteitsbewijs bij je te hebben. Ben je niet in het bezit hiervan? Dan kunnen wij je de toegang tot Corneel weigeren.
 • Bij binnentreden van het gebouw kan worden gefouilleerd.
 • Om veiligheidsredenen is pogoën, crowdsurfen en/of stagediven niet toegestaan.
 • Om gehoorbeschadiging te voorkomen wordt het gebruik van oordoppen aangeraden. Deze zijn te koop in Corneel. Corneel is niet aansprakelijk voor het oplopen van eventuele beschadigingen aan het gehoor.
 • Iedere vorm en/of uiting (in bijvoorbeeld kleding) van discriminatie en van geweld, inclusief (seksueel) intimiderend gedrag, is verboden.
 • Het dragen van petten is tijdens onze feesten verboden.
 • Handel in hard- en softdrugs, evenals het in bezit hebben en gebruik hiervan is niet toegestaan in Corneel.
 • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij sommige activiteiten hanteren wij een alcoholcontrole bij binnenkomst. Weigering van de controle betekend geen toegang tot de activiteit.
 • Het zelf meenemen van (alcoholische) dranken en/of etenswaren is niet toegestaan.
 • Het gebruik van de garderobe gebeurt op eigen risico. Bij dance avonden is het ook verplicht tassen af te geven bij de garderobe. Het is niet toegestaan deze mee de zaal in te nemen. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en/of inhoud wordt niet vergoed door Corneel tenzij dit aantoonbaar is gebeurd door opzet of grove nalatigheid van Corneel of haar medewerkers. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd
 • Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde zonder overleg de politie worden gewaarschuwd.
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
 • Dieren niet zijnde een hulphond zijn niet gewenst in Corneel
 • Corneel en haar officieel erkende portiers hebben het recht bij gegronde redenen personen de toegang te ontzeggen en/of bij overtreding van de huisregels uit het pand te verwijderen. Ook kan de politie worden gewaarschuwd.

Cameratoezicht
Op diverse plaatsen in Corneel hangen camera’s. Een ieder die ons bezoekt, stemt toe met het maken van opnames

Disclaimer
Corneel besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Corneel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.