Corona

Juist in deze tijd vinden wij livemuziek extra belangrijk. Om te zorgen dat we onze activiteiten kunnen blijven organiseren is de bar gesloten, werken we met zit-plekken, een strak schema, beperkte capaciteit en hebben we andere maatregelen getroffen zodat wij je op een zo hygiënisch mogelijke manier kunnen verwelkomen. Hier horen ook aangepaste huisregels bij.

Heb je een ticket voor een activiteit in Corneel? Houd je mailbox de komende tijd in de gaten, voorafgaand aan je bezoek sturen we alle ticketkopers een e-mail met praktische informatie en/of eventuele aanpassingen. Ook wanneer er updates zijn over uitgestelde, verplaatste of geannuleerde activiteiten (overzicht) worden alle ticketkopers hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Wat betekent dat voor jouw bezoek aan Corneel?

Voorafgaand aan het bezoek:

 • Koop bij voorkeur je ticket via de website van Corneel in plaats van aan de deur.
 • Print het gekochte toegangsbewijs dat per e-mail is toegestuurd of download deze op de mobiele telefoon, deze wordt aan de deur gecontroleerd.

Bij aankomst en tijdens het bezoek

 • Blijf bij gezondheidsklachten thuis. Bij de ingang worden alleen personen zonder COVID-19 klachten of symptomen op basis van triage toegelaten. Dit geldt voor zowel bezoekers, personeel, vrijwilligers en artiesten. Een toegangsbewijs geeft dus geen garantie op toegang tot Corneel.
 • Het is vanaf heden verplicht om in Corneel een mondkapje te dragen. Als je op je stoel zit mag je deze weer afdoen. Als je naar de bar of het toilet gaat zet je je mondkapje weer op, totdat je weer op je plek zit. We verzoeken je om je eigen mondkapje mee te nemen.
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
 • Volg aanwijzingen van het personeel van Corneel op en respecteer de routing aangegeven in het gebouw. Ter plaatse zal je worden geïnformeerd over het gebruik van de garderobe en of de jas mee in de zaal moet.
 • Bewaar te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Bezoekers die tot hetzelfde huishouden behoren, kunnen in tweetallen naast elkaar verblijven.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen. De sanitaire voorzieningen zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Hierover zal je ter plekke worden geïnformeerd. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
 • We verzoeken je vriendelijk om tijdens het concert niet te gaan staan en/of mee te zingen. Zorg ervoor dat jouw gedrag niet leidt tot de verspreiding van speekseldruppels (denk aan het fluiten op de vingers). Als het podium vindt dat jouw gedrag niet passend is, zal je hierop worden geattendeerd en verzocht worden dit gedrag te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven, kan de toegang worden ontzegd. Schade die het podium lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
 • Volg de richtlijnen van het RIVM.
 • Op het moment is helaas na 21:45 uur de bar gesloten.